לא עוד

יוצאים לפעולה, קוראים לעשיה

לא עוד

יוצאים לפעולה, קוראים לעשיה

צילום: אלכס ליבק

עמותת מידה – מדינת ישראל דמוקרטית הומניסטית
ميدا – دولة إسرائيل ديموقراطية وانسانية

מידה – מדינת ישראל דמוקרטית והומניסטית (ע.ר.) היא עמותה שקמה מתוך חרדה עמוקה לגורל מדינת ישראל לנוכח הגזענות והלאומנות ההולכות ופושות בקרבנו. המאבק על הערכים ההומניסטיים, ערכי השויון והצדק, מקבל לאחרונה משמעות חדשה. כיום זהו מאבק על עצם קיום שלטון החוק ועל המשך קיומנו כחברה חופשית; זהו מאבק של הישרדות.

חובתנו בימים אפלים אלה להתייצב באופן אמיץ ונחרץ, בהצהרות גלויות ופומביות, בכל זמן ובכל ערוץ אפשרי, כנגד מעשי העוולה הגזעניים וכנגד רמיסת הערכים הדמוקרטיים בארץ. עלינו להוקיע הן את המעשים והן את המנהיגים הרוחניים והפוליטיים הזורעים פחד ושנאה ומתירים, אם במעשים ואם במחדלים, את דמו של האחר. אנו רואים הכרח דחוף להתקומם נגד כל אלה: לפעול באמצעות מחאה ובאמצעות חינוך והסברה כדי ליצור שינוי בתודעה האזרחית; לפעול כדי לפתח מודעות מוסרית וחברתית, וכדי לקיים שיח בלתי פוסק בנושא, כי בנפשינו היא.

שינוי חברתי ממשי עשוי להתחולל אם ציבורים רחבים בחברה, שהערכים ההומניסטיים והדמוקרטיים יקרים ללבם, יתנערו מאדישותם ויצאו לפעולה. הדמוקרטיה השברירית שלנו נמצאת תחת איום, והחברה הישראלית נמצאת בסכנת הדרדרות לתהום הפשיזם. עלינו להחלץ כדי להצילן כל עוד הדבר אפשרי.
ל"מידה" הצטרפו  אנשי תרבות ואמנות מובילים, ואנשי אקדמיה בכירים.

אנו קוראים בזאת לכל מי שערכי הדמוקרטיה וההומניזם בנפשו, לכל מי שחרד לגורל הארץ ויושביה, ולכל מי שמדינת ישראל יקרה ללבו, להצטרף לשורותינו ולתרום מיכולותיו ומזמנו.

shovrim_mobile

מאמרים ודעות

הימנעות עקבית ממאבק בגזענות

מבקר המדינה על החינוך למניעת גזענות ולחיים משותפים

"הקמפוס מתעורר" – מפגש מרצים

דברי פתיחה, מאת גד קינר (קיסינגר) "גזענות", "הדרת אוכלוסיות של 'אחרים' למיניהם: מיעוטים, מהגרי עבודה, נשים, לה"טבים, מוגבלים, ואני מעז…

אפרטהייד

מאת: אלון ליאל לאחרונה חווינו בישראל את אחת ההתבטאויות הגזעניות ביותר שנאמרו בה אי פעם מפיו של איש ציבור בכיר;…

ברכות לפרופסור זאב שטרנהל

"מידה" מברכת בשמחה ובחום את פרופסור זאב שטרנהל, חתן פרס ישראל לחקר מדע המדינה וחבר באקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, לרגל…